• info@babolclinic.com
  • 01132338001-3

نظر سنجی بخش های کلینیکی

1- از نحوه برخورد و پاسخگویی پزشک معالج راضی بودید؟
2- از حضور بموقع پزشکان در مواقع مورد نیاز راضی بودید ؟
3- از پاسخگویی پزشکان به سؤالات ودادن اطلاعات کافی درخصوص نوع بیماری و نحوه درمان آن راضی بودید ؟
4- از رعایت حریم خصوصی خود / بیمارخود در انجام معاینات پزشکی راضی بودید ؟
5- از نحوه برخورد و رفتار پرسنل پرستاری راضی بودید ؟
6- ازآموزشها و اطلاعات ارائه شده توسط پرستاران (بدو ورود طول درمان وترخیص بیمار) راضی بودید ؟
7- از حفظ حریم خصوصی بیمارخود درمدت زمان حضوردربیمارستان راضی بودید ؟
8- از وضعیت آرامش و نظم در بخش راضی بودید ؟
9- از شرایط اتاق بستری ( نور، صدا و ..) راضی بودید ؟
10- از وضعیت تهویه ، سرمایش و گرمایش اتاق ها راضی بودید ؟
11- از امکانات برای انجام فرایض دینی راضی بودید ؟
12- از امکانات رفاهی (یخچال، تلویزیون، تخت همراه و ...) راضی بودید ؟
13- از وضعیت علائم راهنما در بخش جهت راهنمایی موقعیت های بخش راضی بودید ؟
14- از نحوه برخورد و رفتار کارکنان خدماتی راضی بودید ؟
15- از وضعیت نظافت و تمیزی بخش راضی بودید ؟
16- از ایمن بودن محیط و خدمات ارائه شده در بیمارستان راضی بودید ؟
17- از نحوه رسیدگی به شکایات و پیشنهادات راضی بودید ؟
18- این بیمارستان را به دیگران پیشنهاد می کنید؟