• info@babolclinic.com
  • 01132338001-3
ریاست بخش : سرکار خانم دکتر طاهره نظری-  متخصص زنان و زایمان
 
سرپرستار بخش : سرکار خانم سحر عنایتی – ماما مسئول زایشگاه
 
تعداد تخت فعال : 8  تخت
 
موقعیت مکانی : طبقه دوم – جنب بخش NICU

 

این بخش با حضور متخصصین برجسته با بهره مندی از تجهیزات پیشرفته، پرسنل توانمند آماده ارائه خدمات مراقبتی – درمانی به مادران بارداری است که جهت انجام زایمان طبیعی، تحت نظر بودن و …  به این مرکز درمانی مراجعه می کنند.

در این بخش به جهت دارا بودن اتاقهای  LDR( با حفظ حریم خصوصی ) امکان حضور  یک همراه در زمان انجام زایمان طبیعی در کنار مادر باردار را فراهم شده است.