دکتر حمید رضا شیرزادی

فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشن قلب

دکترمحمد حسین حسین آبادی

فلوشیپ فوق تخصصی آنژیو پلاستی