پزشک متخصص کنترل عفونت :  سرکار خانم دکتر معصومه بیانی

 

کارشناس کنترل عفونت : مریم درویشی

 

موقعیت مکانی : طبقه دوم – سالن آموزش