• info@babolclinic.com
  • 01132338001-3

نظر سنجی تغذیه

1- از نحوه برخورد پرسنل توزیع غذا راضی بودید؟
2- از وضعیت بهداشت فردی و آراستگی ظاهری پرسنل توزیع غذا راضی بودید ؟
3- از بهداشت و کیفیت ظروف غذا راضی بودید ؟
4- از بهداشت غذا راضی بودید ؟
5- از کیفیت (طعم و مزه)غذای سرو شده راضی بودید ؟
6- از کمیت (مقدار و حجم) غذای سرو شده راضی بودید ؟
7- از دمای غذای سرو شده (گرمای غذا) راضی بودید ؟
8- از توجه به رژیم غذاییتان راضی بودید ؟ ( رعایت رژیم غذایی بیماران دیابتی و ....)