آقای سید حسین قریشی

 

موقعیت مکانی : طبقه همکف –  سمت چپ –  اتاق اول