مسئول واحد : علیرضا شرافتی 

 

موقعیت مکانی : طبقه همکف –  بعد از نگهبانی- انتهای سالن – جنب آشپزخانه