مسئول واحد : راضیه گلچوبیان  
 
موقعیت مکانی : طبقه همکف – بعد از نگهبانی- اولین راهرو سمت راست – انتهای راهرو بعد از بخش نازایی – جنب آندوسکوپی