دکتر یدالله زاهد پاشا

رییس هیئت مدیره

دکتر مهدی سلیمانی

مدیرعامل بیمارستان

دکتر مهتاب زینال زاده

دبیر

دکتر جمشید مسلمی

خزانه دار

دکتر حاجی قربان نورالدینی

عضو هیئت مدیره