بخش آی سی یو : 14 الی14:30


بخش سی سی یو : 15 الی 16


بخش های جنرال ( اطفال، جراحی زنان، جراحی مردان، داخلی) : 14 الی 16

Template Design:Dima Group