ردیف

نام واحد

شماره تلفن

ردیف

نام واحد

شماره تلفن

                           طبقه همکف

 

1

مدیریت

100

19

آشپزخانه

123

2

مرکز تلفن

102- 101

20

تأسیسات

125

3

پذیرش

103

21

رختشویخانه

126

4

داروخانه

105-104    

22

خیاط خانه

127

5

رادیولوژی

106

23

انبار کالا

128

6

سی تی اسکن

107

24

انبار دارویی

129

7

آندوسکوپی

108

25

حسابداری (ریاست )

130

8

سنگ شکن

109

26

حسابداری (بابایی )

131

9

نگهبانی

111- 110

27

حسابداری (پوررضا)

132

10

آزمایشگاه(مدیریت)

112

28

حسابداری(صداقتی )

133

11

آزمایشگاه

114-113

29

ترخیص

136-135-134

12

اورژانس

115

30

صندوق

137

13

اورژانس (پزشک)

116

31

امور اداری

138

14

مرکز کامپیوتر

117

32

مسئول بیمه گری

139

15

مسئول خدمات

118

33

اسناد پزشکی

140

16

آزمایشگاه نازایی (IVF)

119

34

کارشناس بیمه

141 - 143

17

درمانگاه نازایی

121-120

35

مدیریت اطلاعات سلامت/بایگانی

142

18

بانک

122

36

مسئول بهداشت حرفه ای

144

      طبقه اول

37

اطفال

220

43

اطاق عمل

270

38

اطفال(پزشک)

221

44

اطاق عمل(ریکاوری )

271

39

NICU

230

45

اطاق عمل(پزشکان )

272

40

زایشگاه

240

46

اطاق عمل (انبار )

273

41

جراحی زنان

251-250

47

اطاق عمل(CSR)

274

42

نوزادان

260

 

 

 

     طبقه دوم

48

دفتر پرستاری

300

53

جراحی مردان

351-350

49

داخلی

321-320

54

کارگزینی

360

50

CCU

331-330

55

مسئول تدارکات

370

51

مسئول اعتبار بخشی

333

56

مسئول تجهیزات پزشکی

371

52

ICU

341-340

57

مسئول بهداشت محیط

124

 

 کانال تلگرام بیمارستان بابل کلینیک

اطلاعات تماس

 نشانی : بابل – میدان باغ فردوس  خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

 

 تلفن تماس : 3-32338001-011

 

 فکس : 32330660-011

 

 info @ babolclinic.com

 

 babolclinichospital @ gmail.com

 

Template Design:Dima Group