تجهیزات پزشکی، تدارکات

جراحی مردان، ICU، CCU،داخلی ، دفتر اعتبار بخشی و بهبود کیفیت، دفتر پرستاری، کارگزینی، بهداشت محیط

 اطفال

 NICU

 زایشگاه

 نرسری

 جراحی زنان

 اتاق عمل

 سی اس آر

 

داروخانه، بخش اورژانس،واحد پذیرش،واحد اطلاعات، واحد مالی،  واحد اداری، مدیریت،ترخیص، آزمایشگاه و بانک خون، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، تاسیسات، تغذیه، اسناد پزشکی، مدیریت اطلاعات سلامت،خدمات، نمازخانه براداران ،آندوسکوپی، فناوری اطلاعات IT، سنگ شکن ، درمانگاه و آزمایشگاه نازایی، انبار کالا، انبار دارویی، بهداشت حرفه ای، بیمه گری،  لندری، پسماند، سرد خانه متوفیان

Template Design:Dima Group