در راستای تأسیس دانشکده پرستاری ومامایی در دانشگاه علوم پزشکی بابل به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه،در راستای تأسیس دانشکده پرستاری ومامایی جناب آقای دکتر نیک بخش معاون آموزشی، جناب آقای دکتر یحیی پور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه واعضاء هیئت علمی رشته های پرستاری ومامایی با  جناب آقای دکتر سید فرزاد جلالی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل دیدار نمودند.
گفتنی است:در این نشست جناب آقای دکتر سید فرزاد جلالی ضمن تبریک به همه دانشگاهیان واعضا هیئت علمی تأسیس دانشکده پرستاری ومامایی در دانشگاه علوم پزشکی بابل را امری مهم دانستند.

 

 کانال تلگرام بیمارستان بابل کلینیک

اطلاعات تماس

 نشانی : بابل – میدان باغ فردوس  خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

 

 تلفن تماس : 3-32338001-011

 

 فکس : 32330660-011

 

 info @ babolclinic.com

 

 babolclinichospital @ gmail.com

 

Template Design:Dima Group