از انجاییکه یکی از سیاست های اصلی بیمارستان بابل کلینیک افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات میباشد لذا انجام زایمان به روش ایمن از مهم ترین اصول کاری پزشکان و پرسنل بخش زایشگاه میباشد.

برای مادرانی که روش قبلی زایمان آنها سزارین بوده است، انجام زایمان به روش طبیعی در بارداری بعدی میتواند بعنوان یکی از گزینه های ختم حاملگی باشد.از انجاییکه بخش زایشگاه بیمارستان بابل کلینیک همچون بخش های دیگر متشکل از متخصصین و پرسنل مجرب می باشد این مهم بصورت مستمر در حال بررسی و اجرا می باشد.
مفتخریم اعلام کنیم مورخ31/05/96مادر باردار سرکار خانم منصوره رامش که زایمان قبلیش به روش سزارین بوده جهت انجام زایمان به بیمارستان مراجعه کرده و با توجه به ذهنیت رایج خواهان انجام سزارین بوده است که پس از بررسی های بعمل آمده توسط متخصصین و پرسنل محترم زایشگاه بیمارستان در خصوص وجود شرایطِ انجام زایمان طبیعی، با ارائه اطلاعات و مشاوره به مادر باردار اطمینان انجام زایمان طبیعی بی خطر و امن را به ایشان ارائه کرده و پروسه فوق الذکر پس از تلاشهای پزشک متخصص و مامای مجرب به خوبی انجام شد و مادر ونوزاد در صحت سلامت بسر میبرند.
در خاتمه جا دارد از پزشک متخصص سرکار خانم دکتر شهلا یزدانی و ماما زایشگاه سرکار خانم معصومه محمدی راد که با تلاشهای دلسوزانه این مسئولیت خطیر را به سرانجام رسانده اند کمال تشکر و قدردانی را بعمل آوریم.

 

Template Design:Dima Group