نشانی : بابل – میدان باغ فردوس خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

 


 تلفن تماس : 3-32338001-011

 


 فکس : 32330660-011

 


 پست الکترونیک : info @ babolclinic.com

 


 پست الکترونیک : babolclinichospital @ gmail.com

 

 کانال تلگرام بیمارستان بابل کلینیک

اطلاعات تماس

 نشانی : بابل – میدان باغ فردوس  خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

 

 تلفن تماس : 3-32338001-011

 

 فکس : 32330660-011

 

 info @ babolclinic.com

 

 babolclinichospital @ gmail.com

 

Template Design:Dima Group