نشانی : بابل – میدان باغ فردوس خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

 


 تلفن تماس : 3-32338001-011

 


 فکس : 32330660-011

 


 پست الکترونیک : info @ babolclinic.com

 


 پست الکترونیک : babolclinichospital @ gmail.com

Template Design:Dima Group