مسئول بهبود کیفیت

مسئول امور مالی

مسئول فنی

ریاست بیمارستان

مسئول فناوری اطلاعات

مدیر خدمات پرستاری و مامایی

مدیریت بیمارستان

 

 کانال تلگرام بیمارستان بابل کلینیک

اطلاعات تماس

 نشانی : بابل – میدان باغ فردوس  خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

 

 تلفن تماس : 3-32338001-011

 

 فکس : 32330660-011

 

 info @ babolclinic.com

 

 babolclinichospital @ gmail.com

 

Template Design:Dima Group