زمان تاسیس : روز دوشنبه  1355/06/22

 

(( هیات موسس ))

 

 

مرحوم آقای دکتر محمود سلیمانی

 آقای دکتر محمد اخوان

 

آقای دکتر مرتضی حقی

آقای دکتر جمشید حریری 

   آقای دکتر عین الله روحی آقای دکتر عبد الکریم انواری
 

آقای دکتر محمد مهدی حمید زاده

آقای دکتر علی بابایی

 

 

 

(( هیئت مدیره بیمارستان بابل کلینیک ))

 

 

آقای دکتر امیر دهزاد ترابی

رئیس هیئت مدیره

 

آقای دکتر مهدی سلیمانی

مدیر عامل 

آقای دکتر محمد مسلمی

 خزانه دار 

 

آقای دکتر بهمن ارزانی

دبیر هیئت مدیره 

 

آقای دکتر یدالله زاهد پاشا

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 کانال تلگرام بیمارستان بابل کلینیک

اطلاعات تماس

 نشانی : بابل – میدان باغ فردوس  خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

 

 تلفن تماس : 3-32338001-011

 

 فکس : 32330660-011

 

 info @ babolclinic.com

 

 babolclinichospital @ gmail.com

 

Template Design:Dima Group