متخصص جراحی عمومی و تروماتولوژی و شکسته بندی

فوق تخصص جراحی قفسه سینه

متخصص جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی قفسه سینه

متخصص جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

متخصص جراحی عمومی

فوق تخصص جراحی قفسه سینه

 

 کانال تلگرام بیمارستان بابل کلینیک

اطلاعات تماس

 نشانی : بابل – میدان باغ فردوس  خیابان سید جمال الدین اسد آبادی

 

 تلفن تماس : 3-32338001-011

 

 فکس : 32330660-011

 

 info @ babolclinic.com

 

 babolclinichospital @ gmail.com

 

Template Design:Dima Group