زمان تاسیس : روز دوشنبه  1355/06/22

 

(( هیات موسس ))

 

 

مرحوم آقای دکتر محمود سلیمانی

 آقای دکتر محمد اخوان

 

آقای دکتر مرتضی حقی

آقای دکتر جمشید حریری 

   آقای دکتر عین الله روحی آقای دکتر عبد الکریم انواری
 

آقای دکتر محمد مهدی حمید زاده

آقای دکتر علی بابایی

 

 

 

(( هیئت مدیره بیمارستان بابل کلینیک ))

 

 

آقای دکتر امیر دهزاد ترابی

رئیس هیئت مدیره

 

آقای دکتر مهدی سلیمانی

مدیر عامل 

آقای دکتر محمد مسلمی

 خزانه دار 

 

آقای دکتر بهمن ارزانی

دبیر هیئت مدیره 

 

آقای دکتر یدالله زاهد پاشا

عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

Hospital Director's Message

Related websites

Banner

 

 کانال تلگرام بیمارستان بابل کلینیک

Template Design:Dima Group